• Hvordan håndtere varsling – velkommen på temadag 9.mars 2023

  Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag 9.mars.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • En topp byråkrat takker av

  9. september 2022

  En topp byråkrat takker av

  Eivind Dale avslutter sin yrkeskarriere som departementsråd, og på Topplederkonferansen delte han egne erfaringer og synspunkt

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • POLYGOV – Lokal krisehåndtering i et nordisk perspektiv

  KDf oppfordrer alle kommunedirektører til å besvare spørreundersøkelse om kriseledelse

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Hva pandemien har lært oss

  Byrådsleder Raymond Johansen delte sine erfaringer på Topplederkonferansen i august 2021.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • De store linjene i kommuneloven gir støtte til vurderinger også i krisetider
  «Ei sak kan etter omstenda vera prinsipiell, men når dei prinsipielle sidene ved saka er avklara er saka ikkje lenger prinsipiell»
  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Koronakommisjonen ba Rådmannsforum om innspill

  Norsk Rådmannsforum var en av seks organisasjoner som var invitert til innspillsmøte med Koronakommisjonen 20.august 2020.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter,Ukategorisert   -  0   Comments

 • Nyhetsbrev fra daglig leder

  Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

  Les mer

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Toppleder gjennom krise – webinar 12.-13. mai 2020

  Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

  Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

  Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

  Innhold på webinar

  Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

  Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

  Kommunikasjon og formidling

  Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

  Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no.

  Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

  Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

  Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

  Les mer her.

  By: NR-administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Å være toppleder når krisen er langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og gjennom krise endres når krisen varer over tid. Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Les mer

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890