Kontakt

Sekretariat/daglig leder:

Gudrun Haabeth Grindaker

Telefon: +47 907 61 583

E-post: gudrun@kommunedirektor.no

Styreleder:

Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord kommune

E-post: bjorn.gudbjorgsrud@sandefjord.kommune.no


 

Juridisk rådgiver

Advokat Jostein Nordbø, Advokatfirmaet Økland & Co DA

Telefon: +47 913 06 530

E-post: jostein@oklandco.no

Post- og fakturaadresse

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

Vi foretrekker EHF-faktura til vårt organisasjonsnummer 975423867