Kommunedirektørforum og KS fornyer samarbeidet

Kommunedirektørforum og KS har siden 2021 hatt en samarbeidsavtale. På Topplederkonferansen i januar ble avtalen fornyet og signert av styreleder i KDf, Bjørn Gudbjørgsrud og områdedirektør i KS, Helge Eide. Kommunal Rapport var til stede på konferansen og omtalte samarbeidet, les gjerne deres reportasje på Kommunal Rapport sine hjemmesider

Topplederkonferanse: Forventningsgapet – på tilliten løs?

Det er kommunedirektørens ansvar å være nøktern og realistisk, og dette kan skape brytninger med valgløfter og politiske ambisjoner. Det letes etter syndebukker, og kanskje ser vi at respekten for byråkratiet og kunnskapen forvitrer? På topplederkonferansen fikk vi kunnskap og fakta fra akademia – og erfaringer og praktisk viten fra kommunestemmer.