Kommunedirektørforum og KS fornyer samarbeidet

Kommunedirektørforum og KS har siden 2021 hatt en samarbeidsavtale. På Topplederkonferansen i januar ble avtalen fornyet og signert av styreleder i KDf, Bjørn Gudbjørgsrud og områdedirektør i KS, Helge Eide. Kommunal Rapport var til stede på konferansen og omtalte samarbeidet, les gjerne deres reportasje på Kommunal Rapport sine hjemmesider

Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Regjeringen har sendt på høring en særlovgjennomgang som skal sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter. Norsk Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar. Rent generelt støtter KDf regjeringens mål om at oppgavene til kommunene og fylkeskommunene skal framgå direkte av lover eller forskrifter, og ikke av delegeringsvedtak, tildelingsbrev, rundskriv og liknende. Endring …
Fortsett å lese Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Beretning 2022

På landsmøtet legges det alltid frem beretning over perioden som avsluttes, og det vedtas gjerne en strategi for perioden vi går inn i. Kommunedirektørforum har neste landsmøte i 2024. På styremøtet ble det lagt frem beretning for kalenderåret 2022, som en «oppdatering» til styret om aktivitet og resultater i dette mellomåret før neste landsmøte. Beretningen …
Fortsett å lese Beretning 2022