Styremøte 3.mars 2023

Årets første styremøte behandlet mange sentrale saker og aktuelle problemstillinger med betydning for kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.

Situasjonen i helse- og omsorgstjenestene er krevende for mange kommuner, noe som er belyst gjennom vinterens mediaomtale av enkeltkommuner, men også helsepersonellkommisjonens analyse og vurdering.

Kommunedirektørforum støtter de fleste av hovedforslagene i kommisjonens rapport, og minner om at kraftfulle prioriteringer og omstilling fordrer organisering og samhandling. For å lykkes med de tiltakene kommisjonen foreslår kreves det blant annet godt lederskap, god samhandling mellom nivåene/aktørene, og ikke minst en hensiktsmessig bruk av personell og kompetanse.

Kommunedirektørforum er svært skeptisk til kommisjonens flertalls forslag om å sette ned enda et utvalg for å utrede organisering på ett nivå.

Kommunedirektørforum vil avgi høringsuttalelse.

Generalistkommunemodellen, prinsippet og oppgavefordeling mellom kommuner er et grunnleggende tema og prinsipp for organisering av kommunesektoren. Generalistkommuneutvalget legger frem sin innstilling ultimo mars 2023.

Kommunedirektørforum har tidligere gitt innspill til utvalgets arbeid (her), og vil følge opp saken når utvalgets innstilling er klar.

Styret diskuterte også samarbeidsavtalen Norsk Kommunedirektørforum har med Universitet i Agder, senter for anvendt kommunalforskning. Styret er godt fornøyd med samarbeidet, og det inngås ny tre-årig samarbeidsavtale. Som en del av samarbeidet vil det blant annet planlegges konkrete prosjekt og aktiviteter, slik at samarbeidet skal komme KDf sine medlemmer til nytte. Les mer her.

Gjennom dialog med representanter for Kommunalbanken ble det også sett på ulike tiltak og prosjekt som kan falle innenfor den samarbeidsavtalen som KDf har med Kommunalbanken.

Du kan lese referatet i sin helhet her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste