Fornyet samarbeidsavtale med UiA, SAKOM

Kommunedirektørforum og Universitetet i Agder, Senter for anvendt kommunalforskning forlenger og fornyer samarbeidsavtalen for tre nye år.

Kommunedirektørforum har siden 2020 hatt en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder (UiA), Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM). Her er opprinnelig artikkel fra 2020.

Erfaringene fra dette samarbeidet er gode, og på styremøtet 3.mars 2023 ble det vedtatt inngåelse av ny samarbeidsavtale.

(Den nye samarbeidsavtalen publiseres her når den er endelig signert)

KDf opplever UiA, SAKOM som en viktig samarbeidspartner for utvikling av ny kunnskap og formidling av kunnskap.

Med utgangspunkt i avtalen vil årlige prosjekt og tiltak konkretiseres, blant annet gjennom dialog med den etablerte referansegruppen, ressurspersoner og representanter fra Kommunedirektørforum sitt styre.

Referansegruppen for samarbeidet involveres i aktuelle saker og problemstillinger, og er viktige ressurser med lang erfaring som kommunedirektører og fylkeskommunedirektører, les mer her.

I den vedlagte filen kan du se viktige aktiviteter gjennom de siste tre årene

Fortsett å lese

ForrigeNeste