Faglig virksomhet

Norsk Kommunedirektørforum sin målsetting er å bidra til at kommunedirektører/rådmenn lykkes i stillingen ved å tilby førsteklasses opplæring og utviklingstiltak, samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn/kommunedirektører søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som vårt tilbud følger utviklingen av rollen som kommunedirektør og fylkesrådmann. 

Norsk Kommunedirektørforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av kommunedirektørene (rådmennene) og øvrig toppledelse gjennom sine faglige tilbud – blant annet Topplederprogrammet som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. 

Kommunen kan ofte søke om OU-midler ved deltakelse på våre arrangement, les mer om dette her

Våre faglige tilbud


Topplederprogrammet 

Topplederprogrammet har i flere år vært et viktig tilbud for kommunedirektører/rådmenn. 

Programmet gjennomføres i to årlige bolker, normalt i  forkant av topplederkonferansene (januar og august). Innholdet er tilpasset de oppgaver og utfordringer som kommunedirektører møter, og utvikles fortløpende.  

Vi har oppmerksomhet på innhold og muligheter i rollen som kommune-/fylkesdirektør. Samlingene består av forelesninger, erfaringsutveksling og tid til felles refleksjon, med god anledning til å utvikle kollegiale nettverk.

Neste Topplederprogram arrangeres 6.-7.september 2023 på Grand Hotel i Oslo. Les mer her

I 2024 vil Topplederprogrammet bli arrangert

17.-18. januar 2024

4.-5.september 2024

Informasjon om tidligere Topplederprogram finner du nedenfor.


Topplederkonferansen

Topplederkonferansen avholdes to ganger årlig og er et tilbud til kommunedirektører/fylkesdirektører for faglig og egen utvikling. 

Neste Topplederkonferanse arrangeres 7.-8.september 2023 på Grand Hotel i Oslo. Les mer her.

I 2024 vil Topplederkonferansen bli arrangert

18.-19.januar 2024

5.-6.september 2024

Informasjon om tidligere konferanser finner du nedenfor. 


Mottak av ny ordfører

Flere av våre medlemmer har uttrykt ønske om at Kommunedirektørforum kan gi råd og tips til kommunedirektører om mottakelse av ny ordfører. Vi har derfor utarbeidet noen skriftlige og kortfattede råd som er tilgjengelig for våre medlemmer.

I tillegg inviterer vi til en temadag, hvor det blir faglige innledere og mulighet for refleksjon med andre kommunedirektører om aktuelle problemstillinger. Målgruppe for denne samlingen er kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.

Les mer om temadag 4.mai 2023 her.


Håndtering av varslingssaker

Kommunedirektørforum får mange henvendelser med spørsmål om hvordan kommunedirektøren bør håndtere varslingssaker.

I samarbeid med våre medlemmer, våre juridiske rådgivere, kommunikasjonsfaglig ekspertise og KS har vi utarbeidet noen råd om håndtering av varsel.

Våren 2023 arrangerer vi også temadager varsling – neste gang i Tromsø 14.juni 2023. Se her for mer informasjon. 

Vi har også utformet noen kortfattede og skriftlige råd for våre medlemmer, kontakt daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker dersom du ønsker å få disse tilsendt. 


Å lede krisen og å lede i krisen

Gjennom pandemien utviklet vi et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise» for kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.

Du kan lese mer om vårt webinar her.


Arkiv