Norsk Kommunedirektørforum sin målsetting er å bidra til at kommunedirektører/rådmenn lykkes i stillingen ved å tilby førsteklasses opplæring og utviklingstiltak, samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn/kommunedirektører søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som vårt tilbud følger utviklingen av rollen som kommunedirektør og fylkesrådmann. 

Norsk Kommunedirektørforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av kommunedirektørene (rådmennene) og øvrig toppledelse gjennom sine faglige tilbud – blant annet Topplederprogrammet som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. 

Kommunen kan ofte søke om OU-midler ved deltakelse på våre arrangement, les mer om dette her

Våre faglige tilbud:


Topplederprogrammet 

Topplederprogrammet har i flere år vært et viktig tilbud for kommunedirektører/rådmenn. 

Programmet gjennomføres i to årlige bolker, normalt i  forkant av topplederkonferansene (januar og august). Innholdet er tilpasset de oppgaver og utfordringer som kommunedirektører møter, og utvikles fortløpende.  

Vi har oppmerksomhet på innhold og muligheter i rollen som kommune-/fylkesdirektør. Samlingene består av forelesninger, erfaringsutveksling og tid til felles refleksjon, med god anledning til å utvikle kollegiale nettverk.

Neste Topplederprogram arrangeres 6.-7.september 2023 på Grand Hotel i Oslo. Mer informasjon publiseres på Facebook og her på hjemmesidene i løpet av våren. 

I 2024 vil Topplederprogrammet bli arrangert 17.-18.januar 2024.

Forrige Topplederprogram ble arrangert 18.-19. januar 2023 – her finner du mer informasjon.

Informasjon om tidligere topplederprogram finner du nedenfor.

Topplederkonferansen

Topplederkonferansen avholdes to ganger årlig og er et tilbud til kommunedirektører/fylkesdirektører for faglig og egen utvikling. 

Neste Topplederkonferanse arrangeres 7.-8.september 2023 på Grand Hotel i Oslo. Mer informasjon publiseres på Facebook og her på hjemmesidene i løpet av våren. 

I 2024 vil Topplederkonferansen bli arrangert 18.-19.januar 2024.

Forrige Topplederkonferanse ble arrangert 19.-20. januar 2023, les mer her

Informasjon om tidligere konferanser finner du nedenfor. 

Å lede krisen og å lede i krise

Norsk Kommunedirektørforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise» for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn. 

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom 2020 og 2021 fått mye erfaring i å lede krisen og å lede i krisen, og du kan lese mer om vårt webinar her.


Arkiv

 

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890