Faglig virksomhet

Norsk Kommunedirektørforum sin målsetting er å bidra til at kommunedirektører/rådmenn lykkes i stillingen ved å tilby førsteklasses opplæring og utviklingstiltak, samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn/kommunedirektører søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som vårt tilbud følger utviklingen av rollen som kommunedirektør og fylkesrådmann. 

Norsk Kommunedirektørforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av kommunedirektørene (rådmennene) og øvrig toppledelse gjennom sine faglige tilbud – blant annet Topplederprogrammet som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. 

Kommunen kan ofte søke om OU-midler ved deltakelse på våre arrangement, les mer her

Våre faglige tilbud


Topplederprogrammet 

Topplederprogrammet har i flere år vært et viktig tilbud for kommunedirektører/rådmenn. 

Programmet gjennomføres i to årlige bolker i forkant av topplederkonferansene.

Innholdet er tilpasset de oppgaver og utfordringer som kommunedirektører møter, og utvikles fortløpende.  Vi har oppmerksomhet på innhold og muligheter i rollen som kommune-/fylkesdirektør. Samlingene består av forelesninger, erfaringsutveksling og tid til felles refleksjon, med god anledning til å utvikle kollegiale nettverk.

Neste Topplederprogram arrangeres 4.-5.september 2024 på Grand Hotel i Oslo.

Vinteren 2025 arrangeres det Topplederprogram15. – 16.januar 2025.

Informasjon om tidligere Topplederprogram finner du nedenfor.


Topplederkonferansen

Topplederkonferansen avholdes to ganger årlig og er et tilbud til kommunedirektører/fylkesdirektører for faglig og egen utvikling. 

Topplederkonferansen avholdes direkte i etterkant av Topplederprogrammet, og det er mulig å delta på begge arrangement.

Neste Topplederkonferanse arrangeres 5.-6.september 2024 på Grand Hotel i Oslo.

Vinteren 2025 vil Topplederkonferansen bli arrangert 16.-17.januar 2025.

Informasjon om tidligere Topplederkonferanser finner du nedenfor. 


Mottak av ny ordfører

Flere av våre medlemmer har uttrykt ønske om at Kommunedirektørforum kan gi råd og tips til kommunedirektører om mottakelse av ny ordfører. Vi har derfor utarbeidet noen skriftlige og kortfattede råd som er tilgjengelig for våre medlemmer.

Vi har også gjennomført temadag om mottak av ny ordfører, les mer her.


Håndtering av varslingssaker

Kommunedirektørforum får mange henvendelser med spørsmål om hvordan kommunedirektøren bør håndtere varslingssaker.

I samarbeid med våre medlemmer, våre juridiske rådgivere, kommunikasjonsfaglig ekspertise og KS har vi utarbeidet råd om håndtering av varsel og arrangert temadager med faglige innlegg og rom for erfaringsdeling og refleksjon.

Norsk Kommunedirektørforum har utformet kortfattede og skriftlige råd for våre medlemmer, kontakt daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker dersom du ønsker å få disse tilsendt. 


Å lede krisen og å lede i krisen

Gjennom pandemien utviklet vi tilbudet «Å lede krisen og å lede i krise» for kommunedirektører og fylkeskommunedirektører, og gjennomførte webinar om dette.

Du kan lese mer om webinar her.


Arkiv