Styre

Styret for Norsk Kommunedirektørforum ble valgt på landsmøtet 28.08.2020. På styremøtet 17.02.2021 ble det gjort suppleringsvalg, da to representanter gikk ut av styret (referat her). På landsmøtet 19.08.2021 ble det gjort ytterligere suppleringsvalg (protokoll her). På styremøtet 09.02.2022 ble det gjort vedtak om endringer i påvente av formelt valg på neste landsmøte (referat her).

Følgende er valgt med funksjonstid frem til landsmøte 2022: 

LederHugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad

Nestleder:

Aud Norunn Strand, rådmann i Modum 

Styremedlemmer:

Katrine Lereggen, rådmann i Melhus, Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord, Børge Toft, kommunedirektør i Alstahaug.

Varamedlemmer:

1. Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal

2. Jostein Førre, rådmann i Sveio

Valgkomité: Toril Eeg, Færder (leder). Endre Skjervø, Frosta. Gro Herheim, Larvik. Varamedlemmer: Berit Hannasvik, Averøy. Yngve Bergesen, Vindafjord.

Revisorer: Robert Pettersen, Rana og Turid Stubø Johnsen, Sarpsborg.

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Kommunedirektørforum består av daglig leder/sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker.

Vi har avtale om juridisk bistand til våre medlemmer med advokat Jostein Nordbø og advokat Ragnhild Martinsen. Les mer om disse her

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Amesto AccountHouse AS i Oslo.

Medlem

Her kan du lese mer om medlemsfordelene og kontingent. 

Landsmøte 2021

Protokoll, nye vedtekter og strategiplan finner du her


KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890