Styre

Styret for Norsk Kommunedirektørforum ble valgt på landsmøtet 30.08.2022. 

Følgende er valgt med funksjonstid frem til landsmøte 2024: 

Styreleder: Bjørn Gudrbjørgsrud, Sandefjord kommune

Nestleder: Rannveig Mogren, Gausdal kommune

Styremedlemmer:

Endre Skjervø, Frosta kommune

Geir Aga, Bærum kommune

Yngve Bergersen, Vindafjord kommune

Merethe Schjem, Nordland fylkeskommune

Varamedlemmer:

  1. Stine Strømsø, Bardu kommune             
  2. Turid Stubø Johnsen Sarpsborg kommune    
  3. Jon Steven Hasseldal, Ålesund kommune         
  4. Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune         

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Kommunedirektørforum består av daglig leder/sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker.

Vi har avtale om juridisk bistand til våre medlemmer med advokat Jostein Nordbø og advokat Ragnhild Martinsen. Les mer om disse her

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Amesto AccountHouse AS i Oslo.

Medlem

Her kan du lese mer om medlemsfordelene og kontingent. 

Landsmøte 2022

Protokoll og vedlegg fra landsmøtet 30 august 2022 finner du her.

Landsmøte 2021

Protokoll, nye vedtekter og strategiplan finner du her


KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890