Om oss

 

Styret

Styret for Norsk Kommunedirektørforum ble valgt på landsmøtet 30.august 2022. Følgende er valgt med funksjonstid frem til landsmøte 2024: 

Styreleder: Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord kommune bjorn.gudbjorgsrud@sandefjord.kommune.no

Nestleder: Rannveig Mogren, Gausdal kommune rannveig.mogren@gausdal.kommune.no

Styremedlemmer:

Endre Skjervø, Frosta kommune endre.skjervo@frosta.kommune.no

Geir Aga, Bærum kommune geir.aga@baerum.kommune.no

Yngve Bergersen, Vindafjord kommuneYngve.brgesen@vindafjord.kommune.no

Merethe Schjem, Nordland fylkeskommune mersch@nfk.no 

Varamedlemmer:

  1. Stine Jakobsson Strømsø, Bardu kommune        
  2. Turid Stubø Johnsen Sarpsborg kommune    
  3. Jon Steven Hasseldal, Ålesund kommune         
  4. Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune         

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Kommunedirektørforum består av daglig leder/sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker, e-post gudrun@kommunedirektor.no.

Vi har avtale om juridisk bistand til våre medlemmer med advokat Jostein Nordbø og advokat Ragnhild Martinsen. Les mer om disse her

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Amesto AccountHouse AS i Oslo.

Medlem

Her kan du lese mer om medlemsfordelene og kontingent. 

Landsmøte 2022

Protokoll og vedlegg fra landsmøtet 30 august 2022 finner du her.

Landsmøte 2021

Protokoll, vedtekter og strategiplan finner du her