Avtale om juridisk bistand

Medlemmer i Kommunedirektørforum kan få juridisk bistand: Ragnhild Martinsen og Jostein Nordbø er våre medlemsadvokater..

Advokatene Ragnhild Martinsen og Jostein Nordbø kan bistå medlemmer i Kommunedirektørforum med juridisk rådgivning – særlig knyttet til arbeids-, lønns- og sluttavtaler.

Ragnhild Martinsen, senioradvokat

Ragnhild har jobbet i Advokatfirmaet Økland & Co DA siden 2016. Hun er i dag senioradvokat og er en del av firmaets arbeidslivsavdeling. Ragnhild har bred erfaring i å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med de fleste spørsmål innenfor arbeidsrettslige temaer. Hun har også prosesserfaring gjennom tidligere arbeid som dommerfullmektig og hun prosederer jevnlig saker for retten.

Ragnhild Martinsen

For mer informasjon: https://oklandco.no/ansatte/ragnhild-martinsen/

Jostein Nordbø, advokat/partner

Jostein Nordbø har jobbet som advokat siden 1992 og vært partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA siden 2006. Jostein har bred erfaring innenfor arbeidsrett, herunder i temaer som varsling samt inngåelse og avslutning av arbeidsavtaler. Han har også kompetanse innenfor kommunalrett og andre tilstøtende rettsområder.

Jostein Nordbø

For mer informasjon: https://oklandco.no/ansatte/jostein-nordbo/

Du kan lese mer om medlemsfordelene her .

Fortsett å lese

ForrigeNeste