By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  Tags:                     -  0   Comments

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen uavhengige medlems- og interesseorganisasjon. Ca 90 % av alle rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn medlemmer i NR.

Organisasjonen har siden oppstart i 1997 lagt stor vekt på å tilby relevante tjenester til medlemmene. Kort fortalt kan du som medlem blant annet benytte deg av følgende:

  • to timers gratis juridisk rådgivning, særlig knyttet til arbeids-, lønns- og sluttavtaler
  • samtaler med daglig leder om arbeidsforholdet ditt
  • faglig basert Topplederprogram og Topplederkonferanse knyttet til videreutvikling av lederrollen/rådmannsrollen. Vi har løpende dialog med KS om finansiering av deltageravgiften av OU-midler.
  • en enestående anledning til å delta i og bygge opp et unikt rådmannsnettverk.

Topplederprogrammet gjennomføres med samlinger i januar og august, og ca 175 rådmenn har så langt deltatt på programmet. Du kan lese mer om Topplederprogrammet og Topplederkonferansen her.

Rollen som kommunedirektør/ fylkesrådmann/rådmann er i utvikling. Rollen og handlingsrommet og utøvelsen av dette er et av de mest sentrale temaene for Norsk Rådmannsforum. Mange kommunedirektører og rådmenn står i krevende situasjoner av ulik karakter. Som medlem i Norsk Rådmannsforum får du et større nettverk og mulighet for rådgivning og støtte.

Norsk Rådmannsforum ønsker å tilby den enkelte rådmann faglig gode tilbud og arenaer. Vi setter søkelys på kommunedirektørens sentrale og komplekse samfunnsoppdrag, og legger opp medlemstilbudene slik at de både er faglig nyttige og oppleves som en god refleksjonsarena.

For 2021 er medlemskontingenten kr 3 750,-.

Vi tilbyr også pensjonistmedlemsskap for 1 000,- pr år.

Dersom du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt. Vi håper du finner det interessant og nyttig å være medlem i rådmannsfellesskapet i Norsk Rådmannsforum.

Om du ennå ikke er medlem – kontakt oss på telefon eller e-post for å melde deg inn eller bli bedre kjent!

Gudrun Haabeth Grindaker

Daglig leder/sekretariatsleder

Telefon 90 76 15 83

epost gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890