Medlem i Norsk Kommunedirektøforum

Kommunedirektørforum er kommunedirektørenes/rådmennenes egen uavhengige medlems- og interesseorganisasjon. Ca 90 % av alle rådmenn / kommunedirektører/ fylkeskommunedirektører / fylkesrådmenn er medlem hos oss.

Organisasjonen har siden oppstart i 1997 lagt stor vekt på å tilby relevante tjenester til medlemmene.

Kort fortalt kan du som medlem blant annet benytte deg av følgende:

  • to timers gratis juridisk rådgivning, særlig knyttet til arbeids-, lønns- og sluttavtaler (les mer om våre juridiske rådgivere her)
  • samtaler med daglig leder om arbeidsforholdet ditt
  • Topplederprogram og Topplederkonferanse
  • en enestående anledning til å delta i og bygge opp et unikt kollegialt nettverk

Topplederprogrammet gjennomføres med samlinger i januar og august, og ca 175 rådmenn har så langt deltatt på programmet. Du kan lese mer om Topplederprogrammet og Topplederkonferansen her.

Rollen som kommunedirektør/fylkesdirektør er i utvikling. Rollen og handlingsrommet og utøvelsen av dette er et av de mest sentrale temaene for Kommunedirektørforum. Mange kommunedirektører står i krevende situasjoner av ulik karakter. Som medlem i KDF får du et større nettverk og mulighet for rådgivning og støtte.

Norsk Kommunedirektørforum ønsker å tilby den enkelte kommunedirektør faglig gode tilbud og arenaer. Vi setter søkelys på kommunedirektørens sentrale og komplekse samfunnsoppdrag, og legger opp medlemstilbudene slik at de både er faglig nyttige og oppleves som en god refleksjonsarena.

For 2023 er medlemskontingenten kr 3 750,-.

Vi tilbyr også pensjonistmedlemsskap for 1 000,- pr år.

Dersom du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt. Vi håper du finner det interessant og nyttig å være medlem i fellesskapet i Norsk Kommunedirektørforum.

Om du ennå ikke er medlem – kontakt oss på telefon eller e-post for å melde deg inn eller bli bedre kjent!

Gudrun Haabeth Grindaker

Daglig leder/sekretariatsleder

Telefon 90 76 15 83

E-post gudrun@radmann.no


Fortsett å lese

ForrigeNeste