Et annerledes år

Med dette julebrevet fra daglig leder ønsker Norsk Rådmannsforum alle medlemmer en riktig god jul!

Kjære kommunedirektør/rådmann/fylkesrådmann

Året har blitt et annerledes år for alle. Mange nye kommuner, mange nye ordførere og folkevalgte. Året 2020 skulle brukes til å implementere, forankre og bygge kultur.

Året har blitt et annerledes år for alle. Mange nye kommuner, mange nye ordførere og folkevalgte. Året 2020 skulle brukes til å implementere, forankre og bygge kultur.

Så kom pandemien. Den har rammet ulikt, men har gitt alle kommunale toppledere andre og store utfordringer. Dere har gjort en enorm innsats!

Det har handlet om kommunikasjon som gir trygget hos innbyggerne, lederskap som styrker motivasjonen og innsatsen til alle ansatte, og et lederskap som sikrer trygge og forutsigbare tjenester. Dette har dere ivaretatt i et samspill med folkevalgte, og sammen har dere styrket det felles, kommunale lederskapet.

Å lede krisen over lang tid gir helt spesielle utfordringer når det gjelder motivasjon, utvikling og strategier. Å tenke langsiktig samtidig som krisen pågår er ikke enkelt. Nettopp i slike situasjoner er det viktig med utvikling, ny kunnskap og refleksjon. All ære og dyp respekt for deres alles innsats.

Året har også blitt et annerledes år for Norsk Rådmannsforum(NR). 2020 startet med Topplederprogram og Topplederkonferanse i januar som fikk stor oppmerksomhet i mediene. Våre råd til kommunalministeren ble et debatt-tema. I hvilken grad kan rådmenn uttale seg utad og i hvilke saker? 

Vi har fulgt opp dette gjennom året, bla med «Har kommunedirektøren en stemme i samfunnsdebatten?». En klar parallell til Folkehelseinstituttet v direktør Camilla Stoltenbergs rolle i pandemien som hun så klart uttrykte det på Topplederkonferansen i august. Og en parallell til administrasjonens plikt til forsvarlig utredning og å gi faglige anbefalinger etter kommuneloven.

Vi startet utviklingen av en ny modul om Å lede krisen i desember 2019, og denne ble svært aktuell da pandemien kom. Paradoksalt nok var det få kommunedirektører som hadde tid til å delta, men de som deltok i mai og oktober har uttalt at samlingen var svært nyttig, de fikk gode tips og hadde nytte av refleksjoner om hva som er viktig i lederskapet når krisen er langvarig.

I januar 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder. UiA fikk FoU-prosjektet «Styrket lederskap i kommunal sektor» fra KS. Referansegruppen fra NR (Gro Herheim, Jan-Sivert Jøsendal, Rune Tvedt, Børge Toft, Torunn Austheim og Merete Hessen) har hatt flere møter med forskerne og gitt innspill til prosjektet. Det blir interessant å få presentert resultatene fra FoUen på Topplederkonferansen 12.mars 2021.

Det er hyggelig med god oppslutning på Topplederprogrammet. Både i januar og august var antallet drøyt 20, hvilket vi har satt som maksimalt antall. Vi håper at samlingen 13.-14.januar 2021 Topplederprogram-januar-2021.pdf (xn--kommunedirektr-2qb.no) også gir et godt utbytte, denne gangen digital samling. På denne samlingen vil vi ta videre tema vi hadde på workshop i november «Samspill politikk administrasjon. Utvikling av rollen som kommunedirektør. Timeglass eller tannhjul?». Her er professor Signy Vabo hovedinnleder.

Dette samspillet mellom politikk og administrasjon er som dere alle så godt vet, avgjørende for å lykkes i rollen som kommunedirektør. Og det handler om rolleforståelse, kompetanse, klokskap og relasjoner. Den viktigste jobben i det norske samfunnet. Det dere gjør hver dag får betydning for folks liv. Hver dag.

Vi kommer tilbake med informasjon om våre aktiviteter og tilbud i 2021, men sett av dagene:

  • 13.-14.januar 2021 Topplederprogram. Noen få ledige plasser (digital)
  • 12.mars 2021 Topplederkonferansen (digital)
  • 18.-19.august 2021 Topplederprogram Grand hotel
  • 19.-20.august 2021 Topplederkonferansen på Grand hotel.

Og det kommer flere tilbud?.

Følg oss gjerne på facebook https://www.facebook.com/radmannsforum/

Vi ønsker dere alle en riktig god jul. Håper dere får mulighet til å være sammen med de dere er glade i og får tid til refleksjon.

Julehilsen fra

Gudrun Haabeth Grindaker

Daglig leder/sekretariatsleder

Fortsett å lese

ForrigeNeste