Årene 2021 – 2023

Topplederprogram januar 2021, her Topplederkonferanse mars 2021, her Topplederprogram august 2021, her Topplederkonferanse august 2021, her Topplederprogram mars 2022, her Topplederkonferanse mars 2022, her Topplederprogram august 2022, her Topplederkonferanse august 2022, her Topplederprogram januar 2023, her Topplederkonferanse januar 2023, her Topplederprogram september 2023, her Topplederkonferanse september 2023, her

Topplederkonferanse: Forventningsgapet – på tilliten løs?

Det er kommunedirektørens ansvar å være nøktern og realistisk, og dette kan skape brytninger med valgløfter og politiske ambisjoner. Det letes etter syndebukker, og kanskje ser vi at respekten for byråkratiet og kunnskapen forvitrer? På topplederkonferansen fikk vi kunnskap og fakta fra akademia – og erfaringer og praktisk viten fra kommunestemmer.

Topplederkonferanse: Mottak av flyktninger og utfordringer for velferdskommunen

Kommunene gjør en enorm innsats for å bosette flyktninger fra Ukraina, men den store tilstrømmingen legger et stort press på tjenestene. På Topplederkonferansen gav forskningsleder Jan-Paul Brekke frem fakta om utvikling og faktorer med betydning for velferdstjenester og den offentlige debatten. Brekke snakket også om funn som har fremkommet i nyere forskning.

Topplederkonferanse: Kunstig intelligens – redningen for kommunesektoren?

Kunstig intelligens benyttes for å effektivisere arbeidsprosesser og for kvalitetsforbedring, og bruk av KI kan øke innovasjonspotensialet i kommunesektoren betraktelig! «Alle» snakker om KI om dagen – men vet vi nok om hva det er og hva det kan gi av muligheter? På Topplederkonferansen innledet programleder Ley Muller fra DigiTrøndelag, etterfulgt av kommunedirektør Morten Wolden …
Fortsett å lese Topplederkonferanse: Kunstig intelligens – redningen for kommunesektoren?

Topplederkonferanse: Den turbulente verdensøkonomiens betydning for kommuneøkonomien

For mange kommunedirektører var høstens budsjettprosess ekstra krevende. Renteøkninger og prisstigning gjør handlingsrommet mindre, og krig og konflikter påvirker økonomien. På Topplederkonferansen i januar 2023 så vi på hvordan den internasjonale og den lokale økonomien henger sammen, og hva som er prognosene framover.

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt år! Å være kommunal toppleder er et stort privilegium – og gir store muligheter til å utvikle lokalsamfunnet, yte gode tjenester og være en god arbeidsgiver. Samtidig kan det i perioder være krevende og utfordrende, og sette egne verdier på prøve. Kommunedirektørforum setter dette på …
Fortsett å lese Godt nytt år!

Topplederkonferanse januar 2025 Forventningsgapet – på tilliten løs?

«Når krybben er tom bites hestene» heter det i ordtaket. Når framskrivningene er dystre og grepene er upopulære kan det felles kommunale lederskapet bli satt på prøve. Tillit og respekt for hverandres roller er grunnleggende, og folkevalgte skal selvsagt kunne stole på kommunedirektøren! Det er kommunedirektørens ansvar å være nøktern og realistisk, og dette kan …
Fortsett å lese Topplederkonferanse januar 2025 Forventningsgapet – på tilliten løs?