Invitasjon til å delta i ny studie om kommunedirektørrollen

Universitetet i Agder sender i disse dager ut en undersøkelse til alle medlemmer av Norsk Kommunedirektørforum.

Gjennom undersøkelsen søker vi å finne svar på om den administrative topplederrollen i kommuner og fylkeskommuner, er et sentralt bindeledd med økende krysspress?

Rollen som kommune- og fylkesdirektør kan gi makt – men også avmakt – og Universitetet i Agder og Kommunedirektørforum samarbeider om et prosjekt som skal gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kommunedirektøren.

Undersøkelsen ser på arbeidsvilkår, bevegelsesmønster, rekrutteringsprosess, ulike sider av den politiske kulturen og hvordan denne kan fremme bevegelse eller stabilitet.
 
Vi inviterer deg som kommune-/fylkesdirektør til å bidra med ny kunnskap på feltet. Du kan lese mer om undersøkelsen og problemstillingene i denne artikkelen.
 
Prosjektet gjennomføres av Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) ved Universitetet i Agder (UiA), på oppdrag fra Norsk kommunedirektørforum.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert på Topplederkonferansen 5.-6.september 2024, og vi vil da også ha dialog om noen av funnene.

Kommunedirektørforum oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen, og håper å se mange av våre medlemmer på Topplederkonferansen og Landsmøtet i september. Les mer om Topplederkonferansen her og gå direkte til påmeldingssiden her

Har du spørsmål til undersøkelsen, kontakt;

Linda Hye, e-post: linda.hye@uia.no
Morten Øgård, e-post: morten.ogard@uia.no
Connie Salvesen, e-post: connie.b.salvesen@uia.no

Eventuelt, kontakt daglig leder i Norsk Kommunedirektørforum
gudrun@kommunedirektor.no;

Fortsett å lese

ForrigeNeste