Topplederkonferansen 18.-19.januar 2024

Kommunedirektørens samfunnsoppdrag utøves ikke i et vakuum. En verden i endring har betydning for utfordringsbildet og oppgavene. Som kommunedirektør må du ha tilstrekkelig innsikt i de viktigste problemstillingene, og vinterens konferanse tar utgangspunkt i de store bevegelsene.