Topplederkonferanse: Forventningsgapet – på tilliten løs?

Det er kommunedirektørens ansvar å være nøktern og realistisk, og dette kan skape brytninger med valgløfter og politiske ambisjoner. Det letes etter syndebukker, og kanskje ser vi at respekten for byråkratiet og kunnskapen forvitrer? På topplederkonferansen fikk vi kunnskap og fakta fra akademia – og erfaringer og praktisk viten fra kommunestemmer.

Topplederkonferanse: Mottak av flyktninger og utfordringer for velferdskommunen

Kommunene gjør en enorm innsats for å bosette flyktninger fra Ukraina, men den store tilstrømmingen legger et stort press på tjenestene. På Topplederkonferansen gav forskningsleder Jan-Paul Brekke frem fakta om utvikling og faktorer med betydning for velferdstjenester og den offentlige debatten. Brekke snakket også om funn som har fremkommet i nyere forskning.

Topplederkonferanse: Kunstig intelligens – redningen for kommunesektoren?

Kunstig intelligens benyttes for å effektivisere arbeidsprosesser og for kvalitetsforbedring, og bruk av KI kan øke innovasjonspotensialet i kommunesektoren betraktelig! «Alle» snakker om KI om dagen – men vet vi nok om hva det er og hva det kan gi av muligheter? På Topplederkonferansen innledet programleder Ley Muller fra DigiTrøndelag, etterfulgt av kommunedirektør Morten Wolden …
Fortsett å lese Topplederkonferanse: Kunstig intelligens – redningen for kommunesektoren?

Topplederkonferanse: Den turbulente verdensøkonomiens betydning for kommuneøkonomien

For mange kommunedirektører var høstens budsjettprosess ekstra krevende. Renteøkninger og prisstigning gjør handlingsrommet mindre, og krig og konflikter påvirker økonomien. På Topplederkonferansen i januar 2023 så vi på hvordan den internasjonale og den lokale økonomien henger sammen, og hva som er prognosene framover.

Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep

Ingrid Faller fra KS møtte Topplederprogrammet i januar 2024 og gav en gjennomgang av bestemmelser i hovedavtalen. Også sentrale begreper som medvirkning, medbestemmelse, styringsrett, informasjon, ta med på råd, drøfting, arbeidsgivers beslutning og forhandling ble gjennomgått og forklart. Faller minnet kommunedirektørene om at begge parter har ansvar for det gode samarbeidet. Deltakerne på Topplederprogrammet diskuterte …
Fortsett å lese Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep