Bestemmelsene om varsling må endres

«Varslingsinstituttet er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold. For at respekten til instituttet skal opprettholdes, må begge parter ivaretas – både varsler og den omvarslede»

Dette skriver daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker i kronikk hos Dagens Perspektiv.

Det har i det siste vært flere innlegg om varsling i arbeidslivet som har gitt oppmerksomhet på viktigheten av ivaretakelse også av lederen det varsles på. Lovgiver må ta ansvar både for den som varsler og den det varsles på, skriver daglig leder i Norsk Kommunedirektørforum i sin kronikk.

Hele innlegget kan du lese på Dagens Perspektiv sine hjemmesider her

Fortsett å lese

ForrigeNeste