Styremøte 1.mars 2024

Styret diskuterte aktiviteter og prioriteringer i 2024, og forberedelsene til landsmøtet er i gang.

På styremøtet 1.mars 2024 ble det behandlet saker om våre medlemsrettede aktiviteter på kort sikt, og prioriterte og viktige saker å arbeide med på mer overordnet og lenger sikt.

Vi får mange spørsmål om pensjon, og avholder webinar sammen med KLP 19.mars 2024 – les mer her.

Styret diskuterte også samarbeidsavtalene som KDf har med andre, og det er enighet om at samarbeidet med KS, Universitetet i Agder, KLP og Kommunalbanken gir nytte for organisasjonens arbeid og våre medlemmer.

Referansegruppen for KDf sitt samarbeid med Universitetet i Agder er utvidet med flere kommunedirektører. Dette har stor verdi også ved videreutvikling av KDf sitt tilbud og våre aktiviteter.

7.mai 2024 blir det workshop i samarbeid med KS om strategiske planprosesser, og da særlig hvordan folkevalgte og administrasjon kan ha et godt samspill. Du kan lese mer om workshop på hjemmesiden her.

Andre saker på styremøtet var medlemsdialog, forberedelser til landsmøtet, regnskap og budsjett, samt topplederprogram og topplederkonferanse. Les hele referatet her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste