Rettssikkerhet må sikres også for den det varsles om!

«Lovgivere er opptatt av å sikre varslere, men rettssikkerhet må sikres også for den som det varsles om» skriver advokat Anne Helsingeng, partner i Bull og co, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Helsingeng peker på behovet for rettssikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø også for den det varsles om. Dette er noe Norsk Kommunedirektørforum har pekt på ved flere anledninger, både i enkeltsaker og når det utarbeides retningslinjer og lovverk.

Varslingsinstituttet er viktig for å avdekke feil og uønskede hendelser. For at respekten til varslingsinstituttet skal opprettholdes, må begge parter ivaretas, både varsler og den omvarslede.

Dessverre ser vi i flere saker at arbeidsgiver ikke ivaretar arbeidsgiveransvaret for den det varsles om, at den det varsles om ikke har et forsvarlig arbeidsmiljø og at rettssikkerheten ikke ivaretas.

Les innlegget til Anne Helsingeng i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/…/hvorfor-er-sa-fa…/2-1-1604564

Måten et varsel behandles på må være med på å styrke tilliten til kommunen, ikke rive ned omdømme og tillit. Varsling er viktig og nødvendig. Det handler om tillit, det handler om forsvarlighet, sikre og gode tjenester til innbyggerne, effektiv ressursbruk og likebehandling.

Det er svært viktig at varslingsinstituttet brukes nettopp til å varsle om kritikkverdige eller ulovlige forhold – og kanskje er det for få varsler på nettopp dette.

Norsk Kommunedirektørforum har de senere årene vært bekymret over hvordan varslingsinstituttet brukes. Som vi tidligere har uttalt: «Vi er bekymret for omfanget av varsler mot kommunedirektører. Det kan se ut som om en del varsler handler om uenighet om avgjørelser og misnøye med beslutningene. Og noen ganger ser det ut som det handler om omkamp», sier daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker som en kommentar til et økende antall varsler mot kommunedirektører, og peker på at uenighet kan handle om omorganisering eller oppfølging av politiske vedtak. Hele artikkelen kan du lese her.

Vi ser i kommuner hvor det varsles på kommunedirektøren at viktige saker mister fremdrift, og konfliktene preger arbeidsmiljøet og går utover kommunens omdømme.

Kommunedirektørforum er opptatt av at både den som varsler og den det varsles på må sikres et forsvarlig arbeidsmiljø og få sin rettssikkerhet ivaretatt. Varsel rettet mot kommunens øverste leder krever god behandling også for å unngå å akselerere konflikten og skape mistillit internt og hos innbyggerne.

Norsk Kommunedirektørforum har gjennomført temadager om varsling, og vi har utarbeidet råd om «Hvordan du som kommunedirektør håndterer et varsel». Disse rådene kan du får ved henvendelse til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker

I forbindelse med temadag om varsling 14.juni 2023 gjorde NRK intervju og hadde en reportasje. Du kan lytte til innslaget ved å gå til NRK sin nettside. Lenken skal sende deg direkte til tidspunktet hvor dette innslaget starter: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01011123#t=2h13m22s

Fortsett å lese

ForrigeNeste