Topplederkonferansen 18.-19.januar 2024

Kommunedirektørens samfunnsoppdrag utøves ikke i et vakuum. En verden i endring har betydning for utfordringsbildet og oppgavene. Som kommunedirektør må du ha tilstrekkelig innsikt i de viktigste problemstillingene, og vinterens konferanse tar utgangspunkt i de store bevegelsene.

Topplederprogram 17.-18. januar 2024

Vi ønsker kommunedirektør, fylkeskommunedirektør og bydelsdirektør velkommen til Kommunedirektørforum sitt Topplederprogram. Samlingen gir deg ny kunnskap, motivasjon og læring gjennom faglige innlegg og dialog med kolleger fra andre kommuner og fylkeskommuner.

Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Regjeringen har sendt på høring en særlovgjennomgang som skal sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter. Norsk Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar. Rent generelt støtter KDf regjeringens mål om at oppgavene til kommunene og fylkeskommunene skal framgå direkte av lover eller forskrifter, og ikke av delegeringsvedtak, tildelingsbrev, rundskriv og liknende. Endring …
Fortsett å lese Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter