Årene 2021 – 2023

Topplederprogram januar 2021, her Topplederkonferanse mars 2021, her Topplederprogram august 2021, her Topplederkonferanse august 2021, her Topplederprogram mars 2022, her Topplederkonferanse mars 2022, her Topplederprogram august 2022, her Topplederkonferanse august 2022, her Topplederprogram januar 2023, her Topplederkonferanse januar 2023, her Topplederprogram september 2023, her Topplederkonferanse september 2023, her

Kommunedirektørforum og KS fornyer samarbeidet

Kommunedirektørforum og KS har siden 2021 hatt en samarbeidsavtale. På Topplederkonferansen i januar ble avtalen fornyet og signert av styreleder i KDf, Bjørn Gudbjørgsrud og områdedirektør i KS, Helge Eide. Kommunal Rapport var til stede på konferansen og omtalte samarbeidet, les gjerne deres reportasje på Kommunal Rapport sine hjemmesider