Varsling – på godt og vondt?

Varsling har mange aspekter. Varslingsinstituttet er et sentralt virkemiddel for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Dessverre har vi gjennom flere år også sett uheldig bruk av varslingsinstituttet med uheldige konsekvenser. Kommunedirektørforum mener at varsling er viktig for å kritikkverdige forhold i virksomheten, dvs «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i …
Fortsett å lese Varsling – på godt og vondt?