• Refusjon av OU-midler

  20. januar 2023

  Refusjon av OU-midler

  Husk at du kan søke KS om refusjon fra OU-midler for deltakeravgift på Topplederkonferansen og Topplederprogrammet !

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederkonferanse 30-31 august 2022 – Mot, motivasjon og integritet

  Spennende innledere og relevante tema på høstens topplederkonferanse, og nå kan du melde deg på!

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Fortsatt mulig å melde seg på Topplederkonferanse 15.-16.mars 2022. Tillit, ansvar og kontroll!

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Hvordan håndtere varsling – velkommen på temadag 9.mars 2023

  Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag 9.mars.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Verden og vi – Topplederkonferansen

  Et interessant innlegg om Forsvarskommisjonens perspektiv og arbeid ble etterfulgt av kommunestemmer og eksempler fra Svalbard, Aukra og Målselv.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget på Topplederkonferansen

  Leder av Forsvarskommisjonen, statsforvalter Knut Storberget tok for seg det store bildet da han var invitert til Topplederkonferansen. Storberget snakket om en ny krisearkitektur, hvor erfaringer fra covid-pandemien og ny læring fra krigen i Ukraina også får betydning for hvordan Norge som nasjon og alliert innretter oss.

  Forsvarskommisjonen har et tidsperspektiv på 10 – 20 år, og Storberget tok for seg ulike sider ved forsvar, økonomi og geografi.

  Grunnleggende for forsvarsevnen er at vi må ha kapasitet og økonomiske ressurser, og at plassering og geografi har betydning. I et forsvars- og beredskapsperspektiv må vi tenke sårbarhet, og vi må ha oppmerksomhet både på militær og sivil kapasitet.

  Storberget pekte på at forholdet til NATO er viktig for Norge, men at NATO ikke er tilstrekkelig for å forsvare landet. Vi har også forpliktelser overfor våre allierte, blant annet ved å fungere som mottak, og derved er hele Sør-Norge et sikkerhetspolitiske «område».

  I et litt lenger tidsperspektiv kan også hendelser og utvikling lenger unna få betydning. Utviklingen i Sør-kinahavet og Taiwan viser at sikkerhetspolitikk handler om mer enn krig og det rent militære; kritisk infrastruktur, påvirkning, internasjonal handel, oppkjøp av eiendom, tilgang på råvarer.

  Andre faktorer som kan ha betydning er USA sin prioritering, og i en kritisk situasjon kan USA i et geopolitisk totalbilde prioritere sin innsats i Asia fremfor Europa. Dette bør ha betydning for vår vurdering av egen kapasitet og beredskap.

  Når flere hendelser inntreffer kan det bli en kumulativ belastning og store utfordringer for samfunnet, med «strategisk sjokk» og kollaps i prinsipper som ellers står sterkt – ansvar og nærhetsprinsippet. Slike hendelser kan inntreffe samtidig, de kan være sammensatte, og de kan forsterke hverandre. Klimatrusselen, vedvarende pandemi, råvare- og energimangel. økonomisk uro og inflasjon, avhengighet av elektronisk kommunikasjon er alle faktorer som har betydning for trusselbildet og risiko.

  Som en strategisk tilnærming pekte Storberget på at det både i et beredskaps- og kriseperspektiv er bedre å være aktiv enn å være tilbakelent, og bedre å være fremoverlent enn å være passiv og gjøre for lite.

  Forsvarskommisjonen ser at kommunene har en sentral rolle. Kanskje kan vi bruke ressursene smartere og på deling, eksempelvis redningshelikoptre, forbedre den vertikale samordningen, og vi bør se hen til den nordiske dimensjonen.

  Avslutningsvis understreket Storberget at kommunene har en sentral rolle i dagens beredskap, både med tanke på sikkerhet og i sivilsamfunnet.

  Tilbake til hovedartikkel her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Topplederkonferanse januar 2023 – Her finner du presentasjonene

  Presentasjonene fra Topplederkonferansen er lagt ut og tilgjengelige.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Generalistkommunemodellen – Topplederkonferansen

  Generalistkommuneutvalgets arbeid og aktuelle problemstillinger var også denne gang tema på Topplederkonferansen.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Åpenhetens pris – Topplederkonferansen

  Konferansens første tema var åpenhetens pris, og innlegg og eksempler understreket hvor viktig åpenhet er for at vårt demokrati skal fungere, og at åpenhet er en pilar for tillit.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederkonferanse – program

  Her finner du programmet for konferansen på Grand 19-20 januar 2023

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • <strong>Styremøte 2.desember 2022<strong>

  9. desember 2022

  Styremøte 2.desember 2022

  Med gode diskusjoner og viktige saker på dagsorden ble blant annet tillitsreformen diskutert på årets siste styremøte.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter,Styrereferat   -  0   Comments

 • Valgåret 2023

  4. desember 2022

  Valgåret 2023

  2023 er valgår; det er kommune- og fylkestingsvalg, og valgkampen har allerede startet. Hva blir de sentrale tema, hvilken betydning har internasjonale spørsmål, og hva med sikkerheten ved valg?

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890