Vårt system for påmelding har byttet navn til «LetsReg»

Kommunedirektørforum benytter egen løsning for påmelding til Topplederkonferansen – deltaker.no som digital påmeldings- og betalingsløsning. Fra 7.desember 2023 har deltaker.no blitt en del av LetsReg. Det betyr at bekreftelser og faktura som sendes ut heretter har avsender LetsReg. Ta kontakt med oss i KDf dersom dere har spørsmål.

Nyhetsbrev fra daglig leder

Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.