I gode tider og i vanskelige tider

Å stå i rådmanns-/kommunedirektørjobben over tid krever mye av oss.

Som toppleder bruker du hele deg selv, og det krever mye selvinnsikt og mange ferdigheter. Det er mange adjektiv og egenskaper å strebe etter som kommunedirektør, og vi er alle ulike når det kommer til hva som gir oss energi og hva som holder oss gående.

Vi vet litt om hva omgivelsene forventer og trenger av «rådmann’ vår», både av faglig dyktighet og personlige egenskaper.

Du må være klok og evne å stille de rette spørsmålene. Du må være tålmodig og utholdende, men samtidig sette retning og formidle forventninger.For alle sakstyper og tema må du vise interesse og engasjement, og ikke minst ha kunnskap og kjennskap om mange fagfelt og problemstillinger.

I møte med folkevalgte, ansatte og representanter for innbyggere og lokalsamfunn skal du vise respekt og ha forståelse for ulike perspektiv, roller og prioriteringer.

Som leder bør du være et medmenneske, og som representant for hele organisasjonen bør du vise omtanke, være blid og imøtekommende mot de du møter.

Godt humør og omtanke hjelper oss i møtet med andre, men det er også viktig for å ta vare på seg selv. Rådmannsjobben er krevende, og det er nødvendig å pleie egen helse, både mentalt og fysisk.

Kanskje behøver du en samtale for å reflektere over egen motivasjon, og øke egen bevissthet på «Hva trenger JEG for å gi det som er nødvendig i denne jobben?».

Av og til oppleves situasjonen vanskelig. Av og til trenger man påfyll av kunnskap, av og til ny inspirasjon. Er du i en situasjon hvor du ønsker å reflektere over egen rolle eller situasjon, ta gjerne kontakt med Norsk Rådmannsforum v/daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker.

Rådmannsforum tilrettelegger også for samtaler og nettverk mellom kommunedirektører/rådmenn, for kollegial støtte og erfaringsdeling.

Om du har behov for råd knyttet til arbeidsavtale eller betingelser kan du kontakte vår samarbeidende advokat Jostein Nordbø.

Vi er der for deg!

Fortsett å lese

ForrigeNeste