Hvor ble det av rådmannen?

Ved kommunesammenslåing gikk vi fra 109 til 43 kommuner, og 24 av de «gamle» ble toppleder i den nye kommunen.

I Kommunal Rapport 30.april 2020 kan vi lese om rådmenn som har opplevd endringer som følge av kommunesammenslåing. Endringene blir ikke alltid slik man opprinnelig ønsket, men når brikkene faller på plass blir arbeidshverdagen og resultatet godt.

Flere tidligere rådmenn uttaler seg åpent i avisa og bekrefter rådmenns realisme og klokskap i tilnærmingen til endringer som kommer med sammenslåinger.

Rådmenn har ofte lang ledererfaring og ettertraktet kompetanse, og også de som ikke ble kommunedirektør i ny kommune finner nye muligheter som gir spennende stillinger med faglig og personlig utvikling.

Etter ti år som rådmann og kommunalsjef uttaler Ann-Kirsti Johnsen:

«Det koster å være rådmann, og som kommunalsjef får du litt mer tid og rom for fordypning, samtidig som du fortsatt må tenke helhet for kommune og organisasjon».

Foto: Aurskog-Høland kommune

Vissheten om at forrige stilling forsvinner i sammenslåing og fremtidens posisjon ennå ikke er avklart kan gi anledning til å reflektere over egne ønsker og motivasjon; «Hva vil jeg nå? Hva gir meg energi? Hvilket oppdrag ønsker jeg å påta meg? Til hvilken pris?».

Mange kommuner valgte kommunedirektør/rådmann utenfra da toppleder for de nye sammenslåtte kommunene ble rekruttert, blant annet begrunnet med ønske om nytt blikk og noen som ikke hadde eierforhold til det gamle. Noen har omtalt dette som en «stollek», med plassbytter og forflytninger innenfor en gruppe.

I Rådmannsforum er vi opptatt av at slike tilsettingsprosesser skjer på en god måte, og at de folkevalgte opptrer som seriøse arbeidsgivere. Vi bistår gjerne med vår kunnskap dersom noen ønsker det.

Med tydelige roller og ansvar, åpenhet, vilje til endring og gjennomføring, og et gjensidig ønske om godt samspill blir resultatet bra!

Norsk Rådmannsforum følger «rådmannsbevegelser» og rekruttering av nye toppledere med stor interesse. Vi har tro på at alle rekrutterte kommunaldirektører/rådmenn kan løse oppdraget sitt på en god måte, gitt rammebetingelser som legger til rette for dette.

Vi heier på kommunedirektøren/rådmannen!

Fortsett å lese

ForrigeNeste