Hvorfor har tilsyn og kontroll blitt så viktig?

Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig i offentlig styring, og er ikke tillit forenlig med det å bli målt og kontrollert?

Gjennom innlegg i Kommunal Rapport skriver Petter Lodden, Torbjørn Berglann og Anne-Karin Femanger om utviklingstrekk og forklaringer på økende tilsyn og kontroll i offentlig sektor.

De peker på at tillit mellom innbyggere og forvaltning handler både om å skape realistiske forventninger, og om å skape trygghet for at tjenestene er tilgjengelige i det omfang og den kvalitet lovverket foreskriver.

Tilsyn og kontroll er viktige virkemidler for å styre og for rettssikkerhet og forsvarlige tjenester. Samtidig er det nå flere som tar til orde for å erstatte mål- og resultatbasert styring med et mer tillitsbasert styringssystem i offentlig sektor.

Du kan lese hele innlegget i Kommunal Rapport, her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste