Invitasjon til Topplederprogram 26.-27.august 2020

Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

Kommunedirektøren har en viktig rolle som formidler av verdier og forventninger både innad i organisasjonen og utad i samfunnet – hvordan kommuniserer vi og formidler budskapet?  

Budsjettarbeid, de vanskelige prioriteringen og økonomisk bærekraft vil også være faglige poster.

Samlingen vil naturlig nok legge til rette for refleksjon over utfordringene dere har møtt våren 2020 og hva som nå ligger foran oss.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen er et tilbud primært for nye rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid.

Innholdet utvikles og tilpasses dagens oppgaver og utfordringer slik at alle rådmenn/kommunedirektører, også de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

Det blir variasjon mellom forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger.

Formålet er å bidra til at kommunedirektøren/rådmannen lykkes i stillingen gjennom å tilby kunnskapsbasert opplæring og tilgang på en god refleksjonsarena.

Samlingen gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, og gjennomføres i tråd med gjeldende regler for forsamlinger og smittevern.

Programskisse og påmeldingsinformasjon finner du her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste