Årene 2021 – 2023

Topplederprogram januar 2021, her Topplederkonferanse mars 2021, her Topplederprogram august 2021, her Topplederkonferanse august 2021, her Topplederprogram mars 2022, her Topplederkonferanse mars 2022, her Topplederprogram august 2022, her Topplederkonferanse august 2022, her Topplederprogram januar 2023, her Topplederkonferanse januar 2023, her Topplederprogram september 2023, her Topplederkonferanse september 2023, her

Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep

Ingrid Faller fra KS møtte Topplederprogrammet i januar 2024 og gav en gjennomgang av bestemmelser i hovedavtalen. Også sentrale begreper som medvirkning, medbestemmelse, styringsrett, informasjon, ta med på råd, drøfting, arbeidsgivers beslutning og forhandling ble gjennomgått og forklart. Faller minnet kommunedirektørene om at begge parter har ansvar for det gode samarbeidet. Deltakerne på Topplederprogrammet diskuterte …
Fortsett å lese Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep

Godt nytt år!

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt år! Å være kommunal toppleder er et stort privilegium – og gir store muligheter til å utvikle lokalsamfunnet, yte gode tjenester og være en god arbeidsgiver. Samtidig kan det i perioder være krevende og utfordrende, og sette egne verdier på prøve. Kommunedirektørforum setter dette på …
Fortsett å lese Godt nytt år!