Topplederprogrammet: Endringsarbeid i Rælingen

Kommunedirektør Eivind Glemmestad delte erfaringer fra den store omstillingen i Rælingen.

På Topplederprogrammet i januar deltok kommunedirektør Eivind Glemmestad fra Rælingen kommune, og delte sine tanker om ledelse av omstilling.

Utgangspunktet for Rælingen – og mange andre kommuner – er at det er behov for omstilling i dag, slik at vi kan drive forsvarlig om fem år. I et slikt arbeid er kommunedirektørens tilnærming et viktig moment, og hvordan kan man balansere kontroll og tillit for å lykkes med de nødvendige omstillingene?

Glemmestad har lang erfaring, og på Topplederprogrammet fortalte han om hvordan de i Rælingen har bestemt seg for å bruke ressursene de har til rådighet – og ikke de ressursene de ønsker seg. I sitt endringsarbeid har de blant annet spurt seg selv om hvordan «huset» ville sett hvis vi bygde det i dag?

Rælingen ønsker å flytte fokus fra planhierarki til prosess. Organisasjonen trener seg på at 80 % er tilstrekkelig, og da senker folk senker skuldrene litt – og ting blir gjort.

De arbeider med å endre tankesettet fra tverrfaglige grupper til tverrfaglig samarbeid.

Kommunedirektørens definisjon på «strategisk» er

  • Basert på analyse
  • Avgjørende betydning for tjenester i framtida
  • Avgjøende betydning for vår eksistens og/ eller legitimitet
  • Noe nytt – ikke litt mer av det samme
  • Krever aktivitet nå – resultat frem i tid

Fortsett å lese

ForrigeNeste