Topplederkonferansen 18.-19.januar 2024

Kommunedirektørens samfunnsoppdrag utøves ikke i et vakuum. En verden i endring har betydning for utfordringsbildet og oppgavene. Som kommunedirektør må du ha tilstrekkelig innsikt i de viktigste problemstillingene, og vinterens konferanse tar utgangspunkt i de store bevegelsene.

Topplederprogram 17.-18. januar 2024

Vi ønsker kommunedirektør, fylkeskommunedirektør og bydelsdirektør velkommen til Kommunedirektørforum sitt Topplederprogram. Samlingen gir deg ny kunnskap, motivasjon og læring gjennom faglige innlegg og dialog med kolleger fra andre kommuner og fylkeskommuner.

KDf gav innspill på konferanse om Totalberedskapskommisjonen

Kommunedirektørforum v/Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker var invitert og deltok på rundebordskonferanse om totalberedskapskommisjonens arbeid tidligere i september. Arrangør av konferansen var Norsk Sykepleierforbund, og andre deltakere var blant annet medlem av forsvarskommisjonen Cecilie Daae, statsforvalter i Rogaland Bent Høie, samt representanter fra Helsedirektoratet, DSB, forsvarsstaben, Helse Nord, KS og Fagforbundet. Du kan lese mer …
Fortsett å lese KDf gav innspill på konferanse om Totalberedskapskommisjonen

Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Styret i Kommunedirektørforum har behandlet Totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023:17 Nå er det alvor. Samfunnssikkerhet og totalberedskap er aktuelle tema. Samfunnets samlede beredskap og krisehåndtering aktualiseres både med naturhendelser – som høstens regn og flom – og med enkeltstående hendelser som treffer lokalsamfunn ved ulykker og andre kriser. Også internasjonale forhold, krig og uro har betydning …
Fortsett å lese Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen

Norsk kommunedirektørforum støtter kommisjonens vektlegging av demokrati og tillit som grunnleggende verdier i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er enige i at tillitssamfunnet og rettsstaten er de viktigste rammene for befolkningens trygghet og sikkerhet. Tillit er en forutsetning for at beredskapsprinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke skal virke. Kommunedirektørforum er enig i kommisjonens …
Fortsett å lese Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen