Kommunestruktur og -grenser til glede eller besvær?

Tar Stortinget risiko ved å pålegge alle de samme oppgavene, og er det i så fall en risiko innbyggerne forstår og aksepterer? Kan likeverdige tjenester og innbyggernes rettssikkerhet ivaretas med dagens struktur?

Det er noen år siden forrige strukturdebatt, men erfaringer og utfordringer viser – kanskje – at det er på tide å ta opp igjen tematikk og problemstillinger.

Topplederkonferansen kan du høre Erling Sande, kommunal- og distriktsminister.

Vi har invitert ministeren til å si noe om hvorvidt han oppfatter at det knaker i sammenføyingene, eller om han mener at vi nå har en kommune- og fylkesstruktur som er bærekraftig for fremtiden?

Geir Vinsand er daglig leder i NIVI Analyse AS. Han har lang erfaring fra arbeid med kommunereform, generalistkommunesystemet og interkommunalt samarbeid. Geir har de siste årene arbeidet mye med kommuneinndeling, reorganisering av kommuner og kommunesamarbeid.

Geir vil i sitt foredrag se nærmere på kjennetegn ved dagens kommune- og fylkesinndeling. Har endringene i kommunestrukturen gitt mer bærekraftige generalistkommuner? Har vi fornuftige kommune- og fylkesgrenser på det sentrale Østlandet og i Nord-Norge, og er alt vel i Ålesund? Skal vi ha mikrokommuner med bratt fallende folketall? Må kommunen være geografisk sammenhengende? Avslutningsvis får vi en oppsummering av geografiske typeproblemer, hva det vil være vanskelig å leve med og hva vi kan gjøre med det.

Vi snakker ofte om «store» og «små» kommuner i forståelsen antall innbyggere, men både tjenestebehov og tjenesteyting blir også sterkt påvirket av kommunens arealmessige størrelse og geografi.

Berlevåg kommune er en kystkommune på Varangerhalvøya i Finnmark, med drøyt 1 000 innbyggere fordelt på 1 120 kvadratkilometer – altså temmelig lav befolkningstetthet. Et søk på SSB viser at 41 kommuner har omtrent samme befolkningstettet; 1 innbygger pr kvadratkilometer.

Til sammenlikning har Oslo 1638 innbyggere pr km2. Tønsberg har ca en tidel av arealet til Berlevåg, og har 57 000 innbyggere, med en befolkningstetthet på 181 personer pr kvadratkilometer landareal.

Jørgen Holten Jørgensen er rådmann i Berlevåg kommune. Jørgen vil dele noen erfaringer og tanker om hvordan det er å yte forsvarlige kommunale tjenester når kommunen er stor i utstrekning og innbyggertallet er lavt.

Les mer om Topplederkonferansen her, og meld deg på her

Geir Vinsand (foto: Geir Vinsand)
Erling Sande (foto: regjeringen.no)
Jørgen Holten Jørgensen (foto: iFinnmark.no)

Fortsett å lese

ForrigeNeste