Makt eller avmakt? Kommunedirektørrollen i turbulente tider

I bibelen står det at sju fete år etterfølges av sju magre år.

De økonomisk resultatene i kommunesektoren i 2023 tyder på at vi er på vei til magrere tider, og det kan bli flere på Robek i årene som kommer.

Etter valget i fjor høst har vi også sett at «hodene har rullet» på det øverste administrative nivået i kommunene. Aldri har så mange kommunedirektører måttet gå på så kort tid.

Nettopp i vanskelige tider er behovet for god og tydelig toppledelse stort, og det er bekymringsfullt dersom sektoren ikke evner å beholde og utvikle ledere som kan møte dagens og fremtidens behov, i et godt samspill med de folkevalgte.

Topplederkonferansen ser vi på makt og avmakt – og motivasjon og muligheter i rollen som kommunedirektør.

Magne Lerø er redaktør i Dagens Perspektiv og vil dele refleksjoner og synspunkt på lederrollen. Hva skal til for å lykkes som toppleder – og hvorfor må så mange kommunale toppledere forlate sin post?

Inger Hegna gikk av som kommunedirektør i Arendal, men vil snarlig tiltre som kommunedirektør i Fredrikstad. Å lytte til andres erfaringer kan gi mye nytte, og gjennom samtale med Inger får vi høre hennes tanker om hva som skjedde i Arendal, og hvorfor.

Administrasjonens rolle i en folkevalgt organisasjon er blant annet å legge til rette for gode beslutningsgrunnlag, blant annet ved å sikre at en sak er tilstrekkelig og godt belyst.

Petter Skarheim er departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet, og derved den øverst administrativt ansatte og ansvarlige for embetsverket. Petter vil snakke om verdien av det profesjonelle byråkratiet, og peke på noen av de grunnleggende og viktige momentene.

Mange kommuner har en anstrengt økonomi, og kommunestyret har flere steder gitt administrasjonen i oppdrag å slanke driften, gjerne ledsaget av premisset om at «det må ikke gå ut over tjenestene». Gjennom dialog og erfaringer søker vi å belyse hva som virker – og hva som verker.

Bodil Sivertsen har lang erfaring som kommunedirektør i Sandnes. Bodil vil si noe om hvordan hun og hennes medarbeidere i Sandnes løser oppdraget i trangere økonomiske tider.

På konferansen vil vi fra Norsk Kommunedirektørforum også presentere resultatene fra en ny undersøkelse om kommunedirektørrollen.

Inger Hegna (foto: Mona Hauglid)
Petter Skarheim (foto: Trond A.Isaksen, regjeringen.no)
Bodil Sivertsen (foto; Marie von Krogh)
Magne Lerø (foto: Privat)

Fortsett å lese

ForrigeNeste