Samhandling i helsevesenet – ikke stykkevis og delt, men fullt og helt

Diskusjonen rundt pasientsamhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenestene er hetere enn noensinne. Når kravene til effektivitet og omstilling øker i alle ledd øker er det en fare for at pasientene blir skadelidende.

Kommunene opplever ofte å komme til kort i definisjonsmakt og diskusjoner.

Utfordringene som følge av demografi og økonomi går ikke over, og det haster å finne nye løsninger og virkemidler.

På lederplass omtaler Kommunal Rapport stortingsflertallet som tannløst, og peker blant annet på at helseministerens signaler om «ny energi» ikke ble innfridd eller omsatt til tydelige signaler som snarlig kan få samhandlingen opp på et nytt nivå (Kommunal Rapport 6.6.24)

Som kommunedirektør er det alltid en risiko for å bli «fintet ut» av faglige diskusjoner og detaljer. I helsepolitikken må tilnærmingen være strategisk og langsiktig, og vi må unngå suboptimalisering.

Topplederkonferansen får vi tre innlegg om samhandling og helhet – hva skal til for å løse utfordringene – etterfulgt av dialog og kommentarer fra salen.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng innleder om Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som «lanserer en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste».

Anders Mohn Frafjord er sykehusdirektør på Ullevål og styreleder for Universitetssykehuset Nord-Norge. På Topplederkonferansen vil han snakke om hvordan vi kan få til samhandling i praksis.

Kommunedirektør i Orkland, Kristin Wangen innleder om hvordan kommunedirektøren kan engasjere seg og bidra til at samhandlingen blir vellykket.

Les mer om Topplederkonferansen i september 2024 her

Gå direkte til påmeldingssiden for Topplederkonferansen her

Karl Kristian Bekeng (foto: regjeringen.no)
Anders Mohn Frafjord (foto: Diakonhjemmet sykehus/Nicolas Tourrenc)
Kristin Wangen (foto: Steinar Broholm Larsen)

Fortsett å lese

ForrigeNeste