Topplederprogram 4-5 september 2024 – tillit og samspill i storm og stille

Som kommunedirektør er du klar over at samspill politikk og administrasjon er viktig, og like vesentlig er det å ha «flokken din» med deg. 

Å lykkes som toppleder betinger at du kan håndtere kompleksiteten og kryssende hensyn. Ulike aktører har ulike forventninger, og din suksess er avhengig av at du samspiller og balanserer.

Tillit er grunnleggende i enhver relasjon, og det er mange faktorer som kan påvirke tilliten. På Topplederprogrammet i september vil vi belyse dette fra ulike vinkler.

Hele programmet finner du her:

Du kan melde deg på ved å sende e-post til gudrun@kommunedirektor.no

God kontroll er en av betingelsene for tillit. Du må ha styring med virksomheten, og du er avhengig av relevant styringsinformasjon for å gi handlingsrom til ledere og ansatte, og for din dialog og rapportering til folkevalgt nivå. De fleste ønsker en lederstil som preges av tillitsbasert styring, men dette må balansere med tilstrekkelig kontroll, og hvordan lykkes med det?

Kommunen som organisasjon håndterer ulike kriser nærmest daglig. Hvordan du som toppleder håndterer krisen kan ha stor betydning for tilliten – både til deg personlig og til kommunen. Krisehåndtering kan påvirke tilliten internt i organisasjonen, og i forholdet mellom politikk og administrasjon, og selvsagt også i relasjonen til innbyggere, publikum og tjenestemottakere. Mental og praktisk forberedelse og trening kan være en suksessfaktor for å lykkes med god ledelse av en krise.

Vi vil også belyse kommunedirektørens ulike roller og kompleksiteten, herunder kommunal planlegging som strategisk verktøy, med kommunedirektøren som drivkraft.

Programmet er ofte fulltegnet, og det kan lønne seg å være tidlig ute dersom du vil være sikret plass.

Priser

Oppholdspakke med middag og overnatting kr 5 400,-

Oppholdspakke med middag, uten overnatting kr 3 100,-

Ekstra overnatting kr 2 300,-

Deltakeravgift kr 6 450,-

Gjennom samarbeidsavtalen Kommunedirektørforum har med KS, er Topplederprogrammet forhåndsgodkjent kurs, og deltakeravgiften dekkes derfor av OU. Kommunen kan be KS om refusjon etter at faktura fra KDf er mottatt.

«Klassebilde» fra Topplederprogram september 2023

Fortsett å lese

Forrige