Beretning 2022

På landsmøtet legges det alltid frem beretning over perioden som avsluttes, og det vedtas gjerne en strategi for perioden vi går inn i. Kommunedirektørforum har neste landsmøte i 2024. På styremøtet ble det lagt frem beretning for kalenderåret 2022, som en «oppdatering» til styret om aktivitet og resultater i dette mellomåret før neste landsmøte. Beretningen …
Fortsett å lese Beretning 2022