Nytt styre og styreleder i Kommunedirektørforum

På Landsmøtet 2022 ble det gjennomført valg til nytt styre og styreleder. Hugo Hansen ble takket av etter mange år som leder, og Bjørn Gudbjørgsrud ble valgt til ny styreleder.

Landsmøtet ble gjennomført 30.august 2022, og det ble valgt nytt styre, styreleder, valgkomite og revisorer.

Styreleder

Hugo Thode Hansen har i 10 vært nestleder/ styreleder i Rådmannsforum og Kommunedirektørforum, og han ble behørig takket av på landsmøtet og under middagen på Topplederkonferansen. Hugo Hansen har ledet organisasjonen gjennom en periode med vekst og god utvikling, hvor den medlemsrettede aktiviteten har vært styrket, og vi i økende grad blir etterspurt i ulike interessepolitiske sammenhenger og for kommentarer på aktuelle hendelser.

Bjørn Gudbjørgsrud er kommunedirektør i Sandefjord, og har lang erfaring som rådmann fra ulike kommuner, fra statlig side i NAV og som interessepolitisk direktør i KS. 

«Vi er på vei inn i en ny økonomisk virkelighet i det offentlige Norge. Dette vil prege kommunal sektor i årene som kommer. Det gjør at forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunene og fylkeskommunene blir viktigere enn noensinne» sier Gudbjørgsrud, som ser frem til samarbeidet i det nye styret i Kommunedirektørforum og med daglig leder. 

Å arbeide for høy kompetanse og økt kontinuitet i det kommunale topplederskapet blir en kjerneoppgave for det nye styret framover. Vi skal ikke være noen fagforening, men vi vil være opptatt av rammene og utviklingsmulighetene til kommunedirektørene.

Dette fordi utviklingsmulighetene og samspillet med de folkevalgte er helt avgjørende for kvaliteten på tjenestene som tilbys til innbyggerne.

Styre

Styret for Norsk Kommunedirektørforum består i kommende periode av følgende faste medlemmer:

Bjørn Gudbjørgsrud, lederSandefjord kommune
Rannveig Mogren, nestlederGausdal kommune
Endre SkjervøFrosta kommune
Geir AgaBærum kommune
Yngve BergersenVindafjord kommune
Merethe SchjemNordland fylkeskommune

Som varamedlemmer ble følgende valgt:

1.   Stine Strømsø, Bardu kommune
2.   Turid Stubø Johnsen, Sarpsborg kommune
3.   Jon Steven Hasseldal, Ålesund kommune
4.   Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune

Om valget og valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen som har forberedt valget til landsmøtet har bestått av leder Toril Eeg, samt Gro Herheim og Berit Hannasvik. Komiteen skriver i sin vurdering: «Flere av eksisterende styremedlemmer har sittet i styret i mange år og gjort en solid innsats. Det vurderes som attraktivt å sitte i styret i KDf, derfor er det også viktig med noe utskifting av styremedlemmer. Valgkomiteen har i tillegg til geografi, kommunestørrelse og kjønnsbalanse, også vektlagt ulik erfaring og engasjement for oppdraget». 

Landsmøtet takket komiteen for godt arbeid, og vedtaket ble i tråd med komiteens innstilling.

Protokoll og andre dokumenter fra Landsmøtet finner du her.

Styret – faste og vara

Foto: Agnar Kaarbø

Styret for Norsk Kommunedirektørforum, valgt på Landsmøtet 30 august 2022

Fra venstre: Turid Stubø Johnsen, Stine Strømsø, Bjørn Gudbjørgsrud, Rannveig Mogren, Endre Skjervø, Yngve Bergersen

Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Merethe Schjem, Jon Steven Hasseldal, Vibeke Vikse Johnsen, Geir Aga

Fortsett å lese

ForrigeNeste