By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  Tags:     -  0   Comments

KS og Norsk kommunedirektørforum vil samarbeide om hvordan administrativ ledelse og politisk ledelse i kommunene kan fungere bedre sammen. Begge parter vil jobbe for kontinuitet i det kommunale topplederskapet, står det i felles uttalelse.

På Topplederkonferansen til Norsk Kommunedirektørforum ble KS og Norsk Kommunedirektørforum derfor enige om følgende:

«KS og Norsk kommunedirektørforum er bekymret for den store turnover blant kommunedirektører. Kontinuitet i det kommunale topplederskapet er viktig for å utvikle, yte og samskape tjenester til kommunenes innbyggere og ivareta det viktige samfunnsoppdraget. God rolleforståelse og respekt for arbeidsdelingen mellom politikk og administrasjon er viktig for å bygge tillit over tid.

Hyppige skifte av kommunedirektør gir manglende kontinuitet i den administrative ledelsen i kommunene. Det gir dårligere styring og styringsfart i store og viktige politiske saker, og kan skade kommunens omdømme og tillit hos innbyggerne.

KS og Norsk Kommunedirektørforum vil derfor samarbeide om hvordan administrativ ledelse og politisk ledelse i kommunene kan fungere bedre sammen. KS mottar innspill fra Norsk Kommunedirektørforum i utvikling av KS’ folkevalgtprogram, på samme måte som KS vil bidra til utvikling av innholdet i Norsk Kommunedirektørforums topplederprogram.

Målet er å sikre en felles plattform for å utvikle et trygt og respektfullt samarbeid hvor en god en bred forståelse av kommunedirektørens rolle og ansvar står sentralt.»

Lasse Hansen, Bjørn Gudbjørgsrud, Gudrun Haabeth Grindaker, Hugo Thode Hansen og Tor Arne Gangsø Foto: Trude Andresen

Kontaktperson: Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Norsk Kommunedirektørforum: gudrun@radmann.no

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890