Topplederprogrammet: Hovedavtalen og sentrale begrep

Ingrid Faller fra KS møtte Topplederprogrammet i januar 2024 og gav en gjennomgang av bestemmelser i hovedavtalen. Også sentrale begreper som medvirkning, medbestemmelse, styringsrett, informasjon, ta med på råd, drøfting, arbeidsgivers beslutning og forhandling ble gjennomgått og forklart.

Faller minnet kommunedirektørene om at begge parter har ansvar for det gode samarbeidet.

Deltakerne på Topplederprogrammet diskuterte blant annet hva «tidligst mulig» er, og gode erfaringer deles mellom kommunedirektørene.

Fortsett å lese

ForrigeNeste