Topplederprogrammet: Organisasjonskultur for forandring

Samfunnsutvikling og kompleksitet krever mer samarbeid og andre egenskaper enn tidligere!

Petter Ingebrigtsen er psykolog og lederutvikler. Han er tidligere direktør for Solstrandprogrammet AFF, og innledet for deltakere på Topplederprogrammet nå i januar 2024.

Ingebrigtsen innledet formiddagen med å stille spørsmål om hva som må til og hvordan vi kan få til at offentlig sektor fremdeles skal være relevant og utvikle seg.

Han forklarte hvorfor trygghet, psykologisk trygghet og tillit i organisasjonen er viktig, og snakket om hvordan vi som ledere kan skape og utvikle dette.

Responsen på Ingebrigtsen sitt foredrag – og samtalen i etterkant – viste at dette var nyttig påfyll av kunnskap, og kommunedirektørene var både lyttende og engasjerte i hans budskap.

Gjennom deling av erfaringer og egne refleksjoner utviklet deltakerne innsikt og kunnskap, og dagen resulterte i mange gode råd som den enkelte tok med seg hjem og kan benytte i egen hverdag.

Petter Ingebrigtsen (Foto: Tone Marie Nybø Solheim)

Fortsett å lese

ForrigeNeste