Toppleder gjennom krise – webinar 12.-13. mai 2020

Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

Innhold på webinar

Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

Kommunikasjon og formidling

Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no.

Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

Les mer her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste