Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Styret i Kommunedirektørforum har behandlet Totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023:17 Nå er det alvor. Samfunnssikkerhet og totalberedskap er aktuelle tema. Samfunnets samlede beredskap og krisehåndtering aktualiseres både med naturhendelser – som høstens regn og flom – og med enkeltstående hendelser som treffer lokalsamfunn ved ulykker og andre kriser. Også internasjonale forhold, krig og uro har betydning …
Fortsett å lese Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen

Norsk kommunedirektørforum støtter kommisjonens vektlegging av demokrati og tillit som grunnleggende verdier i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er enige i at tillitssamfunnet og rettsstaten er de viktigste rammene for befolkningens trygghet og sikkerhet. Tillit er en forutsetning for at beredskapsprinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke skal virke. Kommunedirektørforum er enig i kommisjonens …
Fortsett å lese Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen

Nyhetsbrev fra daglig leder

Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.