Nyhetsbrev fra daglig leder

Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev fra daglig leder»

Toppleder gjennom krise – webinar 12.-13. mai 2020

Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

Innhold på webinar

Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

Kommunikasjon og formidling

Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no.

Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

Les mer her.

Å være toppleder når krisen er langvarig

Perspektivene i å lede i krise og gjennom krise endres når krisen varer over tid. Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

Fortsett å lese «Å være toppleder når krisen er langvarig»