Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Styret i Kommunedirektørforum har behandlet Totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023:17 Nå er det alvor. Samfunnssikkerhet og totalberedskap er aktuelle tema. Samfunnets samlede beredskap og krisehåndtering aktualiseres både med naturhendelser – som høstens regn og flom – og med enkeltstående hendelser som treffer lokalsamfunn ved ulykker og andre kriser. Også internasjonale forhold, krig og uro har betydning …
Fortsett å lese Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende