KDf gav innspill på konferanse om Totalberedskapskommisjonen

Kommunedirektørforum v/Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker var invitert og deltok på rundebordskonferanse om totalberedskapskommisjonens arbeid tidligere i september. Arrangør av konferansen var Norsk Sykepleierforbund, og andre deltakere var blant annet medlem av forsvarskommisjonen Cecilie Daae, statsforvalter i Rogaland Bent Høie, samt representanter fra Helsedirektoratet, DSB, forsvarsstaben, Helse Nord, KS og Fagforbundet. Du kan lese mer …
Fortsett å lese KDf gav innspill på konferanse om Totalberedskapskommisjonen

Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Styret i Kommunedirektørforum har behandlet Totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023:17 Nå er det alvor. Samfunnssikkerhet og totalberedskap er aktuelle tema. Samfunnets samlede beredskap og krisehåndtering aktualiseres både med naturhendelser – som høstens regn og flom – og med enkeltstående hendelser som treffer lokalsamfunn ved ulykker og andre kriser. Også internasjonale forhold, krig og uro har betydning …
Fortsett å lese Kommunens rolle i totalberedskapen er avgjørende

Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen

Norsk kommunedirektørforum støtter kommisjonens vektlegging av demokrati og tillit som grunnleggende verdier i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er enige i at tillitssamfunnet og rettsstaten er de viktigste rammene for befolkningens trygghet og sikkerhet. Tillit er en forutsetning for at beredskapsprinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke skal virke. Kommunedirektørforum er enig i kommisjonens …
Fortsett å lese Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen