Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen

Norsk kommunedirektørforum støtter kommisjonens vektlegging av demokrati og tillit som grunnleggende verdier i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er enige i at tillitssamfunnet og rettsstaten er de viktigste rammene for befolkningens trygghet og sikkerhet. Tillit er en forutsetning for at beredskapsprinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke skal virke.

Kommunedirektørforum er enig i kommisjonens betraktninger om hva som bør kjennetegne et robust beredskapssystem, at kommunene er den grunnleggende byggesteinen i beredskapsarbeidet, og at beredskapsarbeidet og -systemet må tilpasses vårt tids utfordringer.

Høringssvaret fra KDf ble behandlet på styremøtet 29.september 2023, og kan i sin helhet leses her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste