Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Regjeringen har sendt på høring en særlovgjennomgang som skal sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter. Norsk Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar. Rent generelt støtter KDf regjeringens mål om at oppgavene til kommunene og fylkeskommunene skal framgå direkte av lover eller forskrifter, og ikke av delegeringsvedtak, tildelingsbrev, rundskriv og liknende. Endring …
Fortsett å lese Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen

Norsk kommunedirektørforum støtter kommisjonens vektlegging av demokrati og tillit som grunnleggende verdier i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er enige i at tillitssamfunnet og rettsstaten er de viktigste rammene for befolkningens trygghet og sikkerhet. Tillit er en forutsetning for at beredskapsprinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke skal virke. Kommunedirektørforum er enig i kommisjonens …
Fortsett å lese Høringssvar: Totalberedskapskommisjonen