Topplederkonferanse januar 2025 Forventningsgapet – på tilliten løs?

«Når krybben er tom bites hestene» heter det i ordtaket. Når framskrivningene er dystre og grepene er upopulære kan det felles kommunale lederskapet bli satt på prøve. Tillit og respekt for hverandres roller er grunnleggende, og folkevalgte skal selvsagt kunne stole på kommunedirektøren! Det er kommunedirektørens ansvar å være nøktern og realistisk, og dette kan …
Fortsett å lese Topplederkonferanse januar 2025 Forventningsgapet – på tilliten løs?