Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter

Regjeringen har sendt på høring en særlovgjennomgang som skal sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter. Norsk Kommunedirektørforum har avgitt høringssvar. Rent generelt støtter KDf regjeringens mål om at oppgavene til kommunene og fylkeskommunene skal framgå direkte av lover eller forskrifter, og ikke av delegeringsvedtak, tildelingsbrev, rundskriv og liknende. Endring …
Fortsett å lese Høringssvar: Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver tildeles i lover og forskrifter