KDf gav innspill på konferanse om Totalberedskapskommisjonen

Kommunedirektørforum v/Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker var invitert og deltok på rundebordskonferanse om totalberedskapskommisjonens arbeid tidligere i september.

Arrangør av konferansen var Norsk Sykepleierforbund, og andre deltakere var blant annet medlem av forsvarskommisjonen Cecilie Daae, statsforvalter i Rogaland Bent Høie, samt representanter fra Helsedirektoratet, DSB, forsvarsstaben, Helse Nord, KS og Fagforbundet.

Du kan lese mer om KDf sine synspunkt her, og laste ned vår høringsuttalelse til Totalberedskapskommisjonen her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste