Temadag varsling – Tromsø 14.juni 2023

På oppfordring arrangerer vi ny temadag i Tromsø.

Dersom du ønsker mer kunnskap om hvordan du som kommunedirektør bør håndtere varslingssaker, kan du delta på temadag i Tromsø 14.juni 2023.

Kommunedirektørforum får mange henvendelser med spørsmål om hvordan kommunedirektøren bør håndtere varslingssaker.

I samarbeid med våre medlemmer, våre juridiske rådgivere, kommunikasjonsfaglig ekspertise og KS har vi utarbeidet noen råd om håndtering av varsel.

Med utgangspunkt i disse rådene inviterer vi til en dagssamling for våre medlemmer som ønsker mer kunnskap og bli tryggere på hvordan man kan forebygge, håndtere, undersøke og lukke varslingssaker på en god og riktig måte.

Vi setter grensen på maksimalt 30 deltakere. Målgruppen er kommunedirektører / rådmenn / fylkeskommunedirektører som er medlem av Norsk Kommunedirektørforum.

Påmelding via e-post til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker på epost gudrun@kommunedirektor.no

INNHOLD OG PROGRAMPOSTER

  • Ytringsklima og lederskap
  • Håndtering av varsel, reglement, taushetsplikt og habilitet
  • Arbeidsgiveransvaret, aktivitetsplikt, forsvarlig arbeidsmiljø
  • Informasjon og mediehåndtering
  • Oppgaver og roller
  • Håndtering av varsel på ledere, på folkevalgte eller på kommunedirektøren
  • Særlig om varsling på kommunedirektør og råd til deg personlig

Les mer i vedlagte invitasjon:

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 14.juni 2023 kl 10:00 – 16:00

Sted: Radisson BLU, Tromsø

Påmelding og spørsmålgudrun@kommunedirektor.no eller på telefon 90 76 15 83.

Merk at påmeldingen er bindende etter 7.juni 2023 (eventuelle avmeldinger etter denne dato vil bli fakturert).

Pris:

  • Deltakeravgift kr 3 500 som kommunen kan få refundert gjennom OU-midler, les her
  • Oppholdspakke kr 1 000 som dekker møterom og bevertning

Fortsett å lese

ForrigeNeste