OU-refusjon av deltakeravgift

Kommunene kan søke KS om refusjon fra OU-midler for deltakeravgift på mange av våre arrangement – blant annet topplederkonferansen og topplederprogrammet!

Mange av våre faglige arrangement er forhåndsgodkjent av KS, og kommunene kan derfor søke om refusjon av deltakeravgift uten forutgående søknad. Dette gjelder blant annet topplederprogram og topplederkonferanse.

Send utbetalingsanmodning til KS her (velg forhåndsgodkjent kurs). Pass på at du har fakturaen fra Kommunedirektørforum tilgjengelig slik at den kan lastes opp som vedlegg til utbetalingsanmodningen.

Gjennom samarbeidsavtalen som Norsk Kommunedirektørforum har med KS, er deltakeravgift for Topplederprogram og Topplederkonferansen forhåndsgodkjent, og vil i helhet dekkes av OU-midler.

Utgifter til hotell og måltider (oppholdspakke) kan du ikke kreve refusjon for.

Mer informasjon finner du også her

Les mer om OU-midlene på KS sine nettsider her

Søknad til KS om OU-midler for refusjon av deltakeravgift må gjøres etter at faktura er mottatt.

Fortsett å lese

ForrigeNeste