Høringsuttalelse – Helsepersonellkommisjonen Tid for handling

Helsepersonellkommisjonens utredning er et viktig arbeid, og KDf har avgitt høringsuttalelse.

Styret har behandlet Helsepersonellkommisjonens utredning og momenter til høringsuttalelsen. Kommisjonens utredning er et grundig og viktig arbeid som gir en god virkelighetsbeskrivelse. Kommunedirektørforum støtter opp under de fleste av hovedforslagene. Kommunedirektørforum er svært skeptisk til kommisjonens flertalls forslag om å sette ned enda et utvalg for å utrede organisering på ett nivå. Kommunedirektørforum støtter mindretallet når det gjelder utredning av å legge alt til et nivå. Kommisjonen peker på at mange av tiltakene vil kreve omfattende endringer og prioriteringer.

Kraftfulle prioriteringer og omstilling fordrer et lederskap som bidrar til å sikre forsvarlige tjenester gjennom organisering, samhandling og hensiktsmessig bruk av personell og kompetanse. For å lykkes med gjennomføring av disse tiltakene, kreves godt og tydelig lederskap og samhandling mellom nivåene. Kommunedirektørforum avgir høringsuttalelse. Kommunedirektørforum mener det er viktig at det gjennomføres gode lokale prosesser for å møte det utfordringsbildet som kommisjonen beskriver. Kommunedirektørene bør ta en aktiv rolle i tilretteleggingen for slike prosesser.

Ta kontakt med daglig leder dersom du ønsker tilgang til vår fullstendige høringsuttalelse.

Fortsett å lese

ForrigeNeste