• Topplederkonferanse 30-31 august 2022

  Velkommen til konferanse med tema mot, motivasjon og integritet.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Vi følger med og følger råd!

  Vi følger utviklingen med pandemien og vurderer fortløpende våre arrangement

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Toppleder gjennom krise – webinar 12.-13. mai 2020

  Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

  Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

  Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

  Innhold på webinar

  Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

  Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

  Kommunikasjon og formidling

  Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

  Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@xn--kommunedirektr-2qb.no.

  Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

  Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

  Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

  Les mer her.

  By: KDF Administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Å lede krisen!

  10. mars 2020

  Å lede krisen!

  Invitasjon til å delta i en pilot/ kompetanseutvikling.

  Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise». Første samling gjennomføres som webinar 12.-13.mai 2020 for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • Norsk Rådmannsforum og Universitetet i Agder har inngått en samarbeidsavtale.

  Avtalen legger til rette for at senteret skal tilby norske rådmenn ny kunnskap gjennom forskningsprosjekter med utgangspunkt i praksisfeltet, og slik bidra til rådmenns kompetanseutvikling blant annet på Norsk Rådmannsforums ulike arrangement.

  Les mer

  By: KDF Administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

 • TOPPLEDERKONFERANSEN / RÅDMANNSFORUM 2019

  Topplederkonferansen 2019 ble gjennomført 22. – 23. august 2019 på Grand hotel i Oslo. Det var stor deltagelse, over 150 rådmenn og medlemmer av rådmennenes ledergrupper deltok

  Les mer

  By: KDF Administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890