Topplederkonferanse 30-31 august 2022

Velkommen til konferanse med tema mot, motivasjon og integritet.

Snart er alle innledere og programposter klare, og vi er stolte av å ønske velkommen på høstens topplederkonferanse.

Vi tar utgangspunkt i hvordan toppledere kan skape trygghet og forutsigbarhet når omgivelsene er uforutsigbare. Det ytre trusselbildet er i stadig endring, med nye former for cyberkriminalitet og internasjonal økonomisk kriminalitet. Forebyggende arbeid, beredskap og øvelser har betydning – men når krisen treffer så har lederens fremtoning og trygghet like stor betydning som avklarte roller og ansvar.

Vi følger opp med fakta og analyse om «rådmannsbevegelser». Bytte av kommunedirektører er naturlig, men ufrivillige avganger er kostbart og krevende. Vi presenterer nye analyser og fakta, og ser også på hvordan tillit kan bygges og konflikter forebygges.

Inntektssystemutvalget legger frem sin innstilling 26.august, og utvalgets leder Marianne Haraldsvik vil på konferansen legge frem utvalgets anbefalinger.

Vi avslutter konferansen med «Når er det nok?», hvor Siv Jensen deler betraktninger om lederskap, mot og tydelighet.

På Topplederkonferansen får du ny kunnskap og innsikt og nyttig kollegialt samvær. De faglige innlederne gir perspektiv til hverdagen, og det blir kommentarer og kommunestemmer underveis.

Konferansens primære målgruppe er kommunedirektører/rådmenn og fylkesrådmenn/ fylkeskommunedirektører. På samme måte som tidligere kan du ha med deg ledergruppen din på konferansen.

Mer informasjon om program og påmelding kommer snarlig!

Fortsett å lese

ForrigeNeste