Styremøte 20.mai 2022

Sakene på vårens styremøte hadde stor innholdsmessig variasjon, blant annet tillitsreformen,  utviklingen i kommunesektorens bærekraft, samt ulike juridiske problemstillinger. 

Tillitsreformen er en viktig sak for KDf, fordi kommunesektorens rammebetingelser og statlig styring har stor betydning for den enkelte kommunedirektør og utøvelsen av rollen. Dette var også et av hovedtemaene på topplederkonferansen mars 2022, hvor vi belyste konsekvensene dersom den statlige politikken gir «mer tillit og handlingsrom» til fagmiljø og tjenesteytere på bekostning av den folkevalgte styringen og kommunedirektørens ansvar.

Fremover vil det være relevant for Kommunedirektørforum å utarbeide forslag til premisser for eventuelle frikommuneforsøk / ulike forsøksordninger, ut fra kommunedirektørperspektivet. I en slik sammenheng er kommunestyrets makt og handlingsrom en viktig forutsetning.

Kommunalbanken arbeider med et scenarioprosjekt, og utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik presenterte ulike scenarier for gjeldsutvikling og bærekraft for styret. KDf er invitert som referansegruppe til arbeidet, og styret diskuterte scenariene og ga innspill til Kommunalbankens arbeid. Kommunalbanken er en av våre samarbeidspartnere, og vi opplever gjensidig nytte når vi kan samarbeide om faglige utviklingsarbeid med relevans for kommunesektoren.

Styret behandlet også saker om økonomi, gjennomgikk det foreløpige programmet til Topplederprogrammet og Topplederkonferansen i august 2022, og diskuterte saker og innhold på kommende Landsmøte.

Referat fra styremøtet kan du lese her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste